Welkom op de site van SBO De Watertuin


 

Nieuws

maak een foto van dieren

Nieuws Logopedie

Beste ouder/verzorger. De logopedisten van de Watertuin sturen u dit jaar geregeld een internet oefening toe. Met deze oefeningen kan uw kind thuis zijn taal verbeteren. Het zijn oefeningen om de woordenschat te vergroten, zinnen te maken, zinnen te begrijpen, goed te luisteren naar de opdracht, verhalen te horen en na te vertellen , klanken…

hand

ouder-info-oktober

De ouderinfo oktober is uit ! Staat onder het kopje “School” . ouderinfo-oktober-2014

 

Welkom op de website van SBO De Watertuin.

De Watertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij gaan er vanuit dat kinderen en volwassenen zich ontwikkelen als ze de mogelijkheid en het vertrouwen krijgen om succeservaringen op te doen. Wij waarderen de mogelijkheden van elk individu en willen die stimuleren en motiveren. Wij streven naar de maximale ontplooiing van een ieder. Hoe we dit doen, kunt u lezen op onze website.

Kalender

 

 

Ziekmelding